یکشنبه , خرداد 27 1403

آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی شماره 3

کارتکس آیین نامه شماره 3

مدت این آزمون 20 دقیقه می باشد

آزمون آیین نامه رانندگی شماره ۳

این آزمون یک شبیه ساز از آزمون نهایی آیین نامه رانندگی است. آزمون شامل ۳۰ سوال است و ۲۰ دقیقه زمان برای پاسخگویی دارید. لطفاً به سوالات به دقت پاسخ دهید و نتایج را تحلیل کنید. این آزمون محک مناسبی پیش از شرکت در آزمون آیین‌نامه رانندگی است.